Distiliatorinė

Patalpa, kurioje stovi sumontuoti distiliavimo katilai.